14 oktober, gemeenteraadsverkiezingen. Kies Annelies!

Over een maand zijn het gemeenteraadsverkiezingen. 6 jaar lang was ik schepen van cultuur, toerisme en evenementen. Nu vind je me terug op plaats 6 van de lijst SP.a-Groen. Want ik wil me opnieuw graag 6 jaar inzetten voor Gent.

Wat deed ik voor Gent

  • een wereldbibliotheek aan De Krook
  • Een schitterend Lichtfestival
  • Kunst op straat, 123-piano en meer street art
  • Een UiTPAS voor iedereen

Waar wil ik nog verder aan werken?

  • Elke Gentenaar nog meer kansen geven in cultuur, zorg en onderwijs$
  • Een stad maken waar elk kind gelukkig opgroeit
  • Samen met de bewoners verder bouwen aan Gent

Gents toerismebeleid leidt tot verstandige toeristische groei, een hoge belevingswaarde voor toeristen en leefbaarheid voor bewoners

Het Gentse model van toerismebeleid werkt, dat blijkt uit cijfers uit het hotelrapport 2017 van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en uit het Kunststedenonderzoek 2017 van Toerisme Vlaanderen. De Stad Gent heeft de laatste vijf jaar sterk ingezet op samenwerking tussen de lokale overheid en de hotelsector, en een goede spreiding van toeristen in tijd en ruimte. Daardoor blijft de rentabiliteit voor de sector goed, de leefbaarheid voor de bewoners intact, en is de kwaliteit van de toeristische beleving hoog en authentiek.

Ontdek er meer over in het volledige persbericht!