Belangrijke stap vooruit voor de Gentse musea

Vandaag maakte minister Gatz zijn beslissing bekend in het kader van het cultureel erfgoeddecreet. De zes Gentse stedelijke musea krijgen alles samen bijna 1,4 miljoen euro extra per jaar of een gemiddelde subsidiestijging van 56%. Dit is een geweldige opsteker voor de musea en de Stad en een beloning voor jarenlang hard werk.

Zes van de (vandaag) 21 landelijk erkende musea zijn Gentse stedelijke musea: MSK, S.M.A.K., Design Museum, Huis van Alijn, STAM en Industriemuseum. Jaarlijks investeert de Stad Gent meer dan 11 miljoen euro in de werking van deze musea. Stad Gent investeerde ook aanzienlijk in de bewaring van het cultureel erfgoed met oa. een state-of-the-art erfgoeddepot onder de tribunes van de Ghelamco-arena. De stijging van de Vlaamse subsidie voor alle musea samen van 3,2 miljoen euro naar 4,6 miljoen euro zal de musea extra slagkracht geven en het mogelijk maken om bijkomend personeel aan te werven en nog meer te investeren in publiekswerking, collectiebeheer en tentoonstellingen. Het Design Museum, waarvoor grote uitbreidingsplannen bestaan met een nieuwe vleugel in de Drabstraat, is de grootste stijger en ziet de subsidie verdubbelen. Maar ook het MIAT dat vanavond opent met een nieuwe permanente opstelling onder de naam ‘Industriemuseum’ gaat er goed op vooruit. Het Industriemuseum focust op de geschiedenis van mens en machine en krijgt ook een landelijke rol in het onderzoek naar het erfgoed van techniek, wetenschap en industrie.

Naast de 6 stedelijke musea zijn er nog 8 andere spelers uit het culturele erfgoedveld die Gent als thuisbasis kennen. Het Guislain museum scoorde net als in vorige subsidieronde ‘zeer goed’ bij de beoordeling en wordt daar door de minister ook voor beloond. Naast museum Guislain zijn er ook nog ‘De wereld van Kina’, het Liberaal Archief en het AMSAB, en organisaties met een specifieke rol zoals de Vlaamse Kunstcollectie, Archiefbank Vlaanderen. Ook zij gaan er op vooruit. Dat brengt de totale balans voor het Gentse cultureel erfgoedveld op een stijging van 2 miljoen euro per jaar.

Annelies Storms, schepen van Cultuur

“Ik ben ontzettend blij met de subsidiestijging voor de Gentse musea. Het is een beloning voor de vele inspanningen van alle museummedewerkers en de Stad. Dit geeft niet alleen meer slagkracht maar ook nog meer goesting om verder aan de slag te gaan. Het erfgoed van gisteren geeft betekenis aan vandaag en daar wil ik alle Gentenaars blijven bij betrekken”

Stedelijke musea
Huidig budget Toegekend Stijging Stijging budget
Design Museum Gent € 274.394 € 549.000   100%
  
€ 274.606
Huis van Alijn € 286.153 € 461.000   61%
  
€ 174.847
  Industriemuseum
  
€ 342.012 € 517.000   51%
  
€ 174.988
Industriemuseum (landelijke rol) € 188.137 € 287.000   53%
  
€ 98.863
MSK Gent € 701.665 € 977.000   39%
  
€ 275.335
S.M.A.K. (Stedelijk Museum
   voor Actuele Kunst)
€ 1.201.232 € 1.426.000   19%
  
€ 224.768
STAM – Stadsmuseum Gent € 244.995 € 420.000   71%
  
€ 175.005
  
  
  
  
  
  
  
  
€ 1.398.412
Andere

Museum
Dr. Guislain
€ 620.326 € 945.000   52%
  
€ 324.674
  A.M.S.A.B.
  (INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS)
  
€ 2.195.761 € 2.221.000   1%
  
€ 25.239
  Archiefbank
  (Archiefbank Vlaanderen)
  
€ 288.282 € 289.000   0%
  
€ 718
De Wereld van Kina € 125.000

€ 125.000   0%
  
€ –
Liberaal Archief
(Liberaal Archief / Liberas vzw)
€ 1.370.656 € 1.546.000   13%
  
€ 175.344
VKC (Vlaamse Kunstcollectie) € 130.033 € 210.000   61%
  
€ 79.967

>

Waarom cultuur de warme stad maakt

“Sinds de verkiezingen van 2012 zijn er geen twee meer van elkaar verschillende stadsbesturen dan Antwerpen en Gent. Ideologisch, communicatief en beleidsmatig zijn ze mekaars tegenpool.” Zo begint het stuk van Geert Mareels in Samenleving en Politiek of kortweg Sampol waaruit ook De Morgen citeerde. Een vergelijkende studie tussen beide steden op basis van de Stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur leerde dat het grootste verschil tussen beide steden de beleidskeuzes op vlak van cultuur en vrije tijd zijn. “In elke categorie scoort Antwerpen flink lager dan Gent. En Gent heeft dubbel zoveel activiteiten inzake cultureel erfgoed, podiumkunsten, en drie keer meer ‘sociaal-cultureel werk’.” Het is precies daar dat het verschil gemaakt wordt, cultuur verbindt en brengt samen. Daarom is Gent een warme stad. En dat is het Gent waar ik me zal voor blijven inzetten!

Investeren in Cultuur

De afgelopen zes jaar maakte het cultuurbudget ongeveer 6,7% van de stedelijke begroting uit (51,7 miljoen euro per jaar). Gent geeft gemiddeld per jaar ongeveer 323 euro per inwoner uit aan werkingsmiddelen en 51 euro aan investeringen. Dat is zowat 70 euro per jaar per inwoner méér dan wat Antwerpen uittrekt. Met de bouw van De Krook, het nieuwe erfgoeddepot in de Ghelamco-arena, de verbouwingen van NTGent, het Gravensteen, Design Museum, Muziekcentrum De Bijloke,… investeerde de stad ook stevig in culturele infrastructuur.

De resultaten laten dan ook niet op zich wachten. Uit de Stadsmonitor blijkt dat 87% van de Gentenaars aangeeft tevreden te zijn over de culturele voorzieningen en Gent scoort daarmee zowat 15% hoger dan het gemiddelde in Vlaanderen. Ook in ‘The cultural and creative cities monitor’ uit 2017 waarin 168 Europese steden met elkaar vergeleken werden, staat Gent op één voor het aantal theaters en voor bioscoopbezoek en op de tweede plaats voor “shows & concerts”. Op vlak van “Cultural participation and attractiveness” staat Gent in de top 5 naast steden als Firenze, Tallin en Ljubljana. Deze dimensie meet de capaciteit van de stad om een lokaal, nationaal en internationaal publiek aan te trekken voor/door zijn culturele leven.

De opening van De Krook zorgde ook voor een revival van de bibliotheken in Gent. Te midden van een algemene neerwaartse trend in ontleningscijfers van bibliotheken kent Gent vandaag een groei. Sinds de opening van De Krook kwamen er al meer dan 23.000 nieuwe leners bij, het aantal ontleningen groeide en binnenkort zullen er al meer dan 3 miljoen bezoekers in De Krook geweest zijn.

Cultuur verbindt

“En waar Gent het nu ‘samen’ wil doen, hoor je in Antwerpen vaak klachten over wie er zich allemaal misdraagt, van migranten tot fietsers” schreef Sampol. Cultuur brengt mensen samen, cultuur verbindt. Dat is waar ik samen met de sector de afgelopen 6 jaar werk van heb gemaakt. Het is dankzij het beleid van de stad en de initiatieven van de vele kunstenaars en organisaties dat Gent een bruisende cultuurstad is. Ik zie het als ik het stadhuis uitloop en mensen zie aan de piano’s van 123 piano. Ik zie het als ik langs ga bij amateurkunstenverenigingen, buurtwerkactiviteiten of bij één van de vele sociaal-artistieke werkingen die Gent rijk is. Ik zie het in theaterzalen, concertzalen en in onze musea. Ik zie het tijdens festivals als Ode Gand, Gent Jazz of Filmfest. Ik zie het tijdens het Lichtfestival waar 835.000 mensen samenkomen om in de koude winteravonden te genieten van lichtkunst en projecties. Gent is een warme stad!

In Gent is cultuur niet een extra of een besparingspost, maar mee de kracht van onze stad. Daar maken we in Gent een punt van. Cultuur bepaalt wie we zijn als mens. In een stad met 162 nationaliteiten is er nooit één cultuur, maar véél cultuur. Laat ons dat omarmen en koesteren.

En ik wil blijven dromen. Dromen voor deze stad van kennis en cultuur en mét ambitie. Dromen van een vernieuwde opera. Dromen van een SMAK dat twee keer zo groot is. Dromen van Gent als culturele hoofdstad in 2030. Dromen van nog meer kleine en grote cultuur die mensen samen brengt en gelukkig maakt.