Naar een volwaardig beleid voor pop-up sites

De Stad Gent wil organisatoren stimuleren om tijdelijk in onbruik geraakte plekken een economische, sociaal-culturele en participatieve meerwaarde te geven. De plek wordt dan tijdelijk beheerd door de organisator waarbij verwaarlozing wordt tegengegaan ten voordele van vernieuwende initiatieven die ook een meerwaarde bieden voor de stedelijke gemeenschap. Locaties kunnen in elke Gentse wijk te vinden zijn en de tijdelijk invulling kan multidisciplinair zijn (cultuur, sport, jeugd, economie,…). Om dit mogelijk te maken, starten we een volwaardige werking op rond pop up sites. Dat omvat zowel projectsubsidies als ondersteuning en advies.

De Gentse gemeenteraad heeft het nieuwe subsidiereglement voor het ‘Fonds Tijdelijke Invullingen’ in juni goedgekeurd. Dat gaat in op 1 juli 2014. Met dit fonds wil het stadsbestuur organisaties aanmoedigen om tijdelijk ongebruikte plekken in de stad (zoals braakliggende sites, verlaten gebouwen en pleinen) te benutten, zowel vanuit sociaal-cultureel, economisch als participatief oogpunt. Ze kunnen daarvoor begeleiding en/of subsidies krijgen. In totaal is hiervoor alvast 300.000 euro beschikbaar.

Meer info: www.gent.be/tijdelijke invullingen