Beleidsplan cultuur en evenementen 2014 – 2019: kunst en cultuur dichter bij mensen brengen

Op 2 december 2014 stelde ik mijn beleidsplan cultuur en evenementen 2014-2019 voor: ‘10 ambities voor een bruisend cultuurleven in Gent’. Cultuur verbindt en draagt bij tot een groter geluks- en samenhorigheidsgevoel bij de stadsbewoners. Daarom zal ik de komende jaren via concrete projecten en evenementen kunst en cultuur dichter bij de mensen brengen. Daarnaast wordt het beleid op het vlak van diversiteit en kindvriendelijkheid versterkt en zal Gent zich nog meer profileren als muziekstad. Dit alles is alleen maar mogelijk dankzij de bijzonder rijke kunst- en cultuurscène die we de komende jaren verder zal blijven ondersteunen.

Mijn beleidsplan zal in januari ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Je kan het ontwerp hier alvast lezen:

https://www.gent.be/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/uitvoering-van-het-beleid/cultuur-sport-vrije-tijd/beleidsplan-cultuur-en-evenementen