Nieuw subsidiereglement voor financiële ondersteuning van projecten in kunst en cultuur voor periode 2015-2019

Met dit nieuwe reglement voor culturele projectsubsidies wordt het ondersteuningsbeleid dat de voorbije jaren werd gevoerd verder gezet, maar er zijn wel een aantal nieuwe elementen. Er komt een nieuwe subsidielijn voor internationale projecten die kunstenaars kansen bieden om een professionele doorbraak te realiseren, en de beoordelingscriteria werden verruimd met een aantal beleidsprioriteiten: muziek, kinderkunsten, diversiteit en jaarthema’s.

De Stad Gent wil door het subsidiëren van culturele en artistieke projecten impulsen geven aan het stedelijk cultuurlandschap. Tot nu gebeurde dit aan de hand van verschillende reglementen. Nu zijn de bestaande projectsubsidiereglementen geïntegreerd in één nieuw reglement: het subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van projecten in kunst en cultuur voor de periode 2015-2019.