Eind september kunstwerken op de Korenmarkt

Eind september is het zover: twee verticale kunstwerken van de internationaal vermaarde kunstenaressen Ayşe Erkmen en Ann Veronica Janssens zullen de Korenmarkt sieren en het plein positioneren tegenover de drie torens en de stadshal.

Na een complexe studiefase waarin de veiligheid en de stabiliteit van de funderingen onderzocht werden, werd vastgesteld dat de huidige funderingen niet voldeden. Daarom worden die vanaf 16 augustus afgebroken en worden er nieuwe funderingen gestoken. De terrassen op de Korenmarkt zullen hiervan hinder ondervinden, maar de Stad zal er -samen met de aannemer- alles aan doen om de hinder te beperken.

Eind september zal Gent wakker worden met twee nieuwe kunstwerken van internationale klasse.

Meer weten? Lees het volledige persbericht.