Gents toerismebeleid leidt tot verstandige toeristische groei, een hoge belevingswaarde voor toeristen en leefbaarheid voor bewoners

Het Gentse model van toerismebeleid werkt, dat blijkt uit cijfers uit het hotelrapport 2017 van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en uit het Kunststedenonderzoek 2017 van Toerisme Vlaanderen. De Stad Gent heeft de laatste vijf jaar sterk ingezet op samenwerking tussen de lokale overheid en de hotelsector, en een goede spreiding van toeristen in tijd en ruimte. Daardoor blijft de rentabiliteit voor de sector goed, de leefbaarheid voor de bewoners intact, en is de kwaliteit van de toeristische beleving hoog en authentiek.

Ontdek er meer over in het volledige persbericht!