Verder inzetten op brede toegankelijkheid van de Gentse musea

De Gentse musea doen het steeds beter. In 2012 telden de 10 grootste publiekstrekkers meer dan een miljoen bezoekers. Ik ben blij dat steeds meer mensen hun weg vinden naar de musea. Dat toont aan dat ze kwaliteit brengen, op zo’n manier dat een groot publiek dat kan smaken. Maar groei om de groei zelf is geen doel op zich. De komende zes jaren wil ik een gericht beleid voeren dat inzet op kwaliteitsvolle tentoonstellingen, een betere ontsluiting van de musea vanuit het historisch stadscentrum en toegankelijkheid voor iedereen. Ik zal mijn schouders zetten onder de invoering van een vrijetijdspas voor mensen in armoede en andere doelgroepen, de uitbouw van het kunstenkwartier met de Waalse Krook als link tussen de musea en de binnenstad, en de verzelfstandiging van de stedelijke musea.

De Gentenaar 21.01.2013