Voltallige gemeenteraad keurt motie goed voor het behoud van de Vlaamse opera in Gent

Gent opende in 1840 één van de mooiste operagebouwen in Europa en zette daarin tot vandaag zijn rijke operageschiedenis verder.

In opdracht van de Vlaamse minister van Cultuur werd vorig jaar een transitiemanager aangeduid die moest onderzoeken op welke manier de fusie tussen Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen gerealiseerd kan worden.  In het rapport van de transitiemanager worden verschillende pistes onderzocht die moeten leiden tot een gezonde financiële onderbouw van de fusie-instelling Opera en Ballet.  De Vlaamse Regering verwacht momenteel de reacties van de Raad van Bestuur van Opera en Ballet en zal daarna haar eigen positie bepalen en in overleg treden met de steden Gent en Antwerpen.

De Vlaamse Regering zal op voorstel van de minister haar standpunt bepalen t.a.v. het rapport van de transitiemanager en de reactie die daarop werd gegeven door de Raad van Bestuur van Opera en Ballet.

Gent is als cultuurstad en UNESCO Creative City of Music trots op een eigen operagebeuren en wil dit graag zo houden. Daarom heeft de Gentse gemeenteraad gisteren een krachtig signaal gegeven door over de partijgrenzen heen een motie goed te keuren die pleit voor het behoud van de opera in Gent en voor de restauratie van het operagebouw.

20130424 AVS restauratie opera Gent