Het toerisme in Gent groeide in 2012, we zetten verder in op authenticiteit en spreiding in tijd en ruimte.

In 2012 waren er in Gent volgens de voorlopige overnachtingscijfers van de FOD, Algemene Directie Statistiek maar liefst 891.983 overnachtingen. Dat is een stijging met 4,6% ten opzichte van 2011. In 2010 werd voor het eerst de kaap van de

800.000 overnachtingen overschreden en slechts 2 jaar later halen we al bijna 900.000 overnachtingen.

In Gent waren er in 2012 elke maand stijgingen, behalve in juni (-2,0%), september (-0,5%) en oktober (-3,1%). In de eerste 5 maanden en november en december zien we de grootste stijging, vooral in januari (+25,2%). De spreiding in de tijd wordt dus steeds beter. Een van de beleidsdoelstellingen – groei opvangen in tijd – wordt hiermee al aardig gerealiseerd.

We krijgen ook een diverser publiek. Meer mensen en meer nationaliteiten krijgen de smaak van Gent te pakken. De Dienst Toerisme zal bijkomend aandacht besteden aan het verlengen van het verblijf door duurzaam belevingstoerisme te promoten via culturele en andere activiteiten.

Gent heeft een mooie mix van verblijfsmotief (3/5 ontspanning, 1/5 congressen en 1/5 zaken) en is dus niet volledig afhankelijk van één segment.

Van de 891.983 overnachtingen zijn er 87,2% in hotels, de overige 12,8% zijn op campings en jeugdlogies. De stedelijke camping heeft hierin een aandeel van bijna 65% en is dus een belangrijke troef voor Gent. Er wordt trouwens gewerkt aan uitbreiding in het goedkopere segment, zodat er logiesaanbod is voor ieders budget. Bed&Breakfasts zijn ook een belangrijke subsector maar de overnachtingscijfers hiervan zijn nog niet opgenomen in de cijfers voor 2012. Vanaf 2013 zal dat wel het geval zijn. We gaan er van uit dat dit segment ook goed is voor 10% extra overnachtingen.

In vergelijking met de andere Europese landen doet België het heel goed. België heeft de tweede hoogste bezettingsgraad, na Zwitserland. Gent scoort qua bezettingsgraad relatief goed ten opzichte van andere kunststeden en kan daarmee ook tevreden zijn.