Het Biese gebedenboek komt terug naar Gent

Dankzij een tip van het STAM kon het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché van de Koning Boudewijnstichting het ‘Biese gebedenboek’aankopen op een veiling van Christie’s in Londen. Dit verlucht handschrift, vermoedelijk rond 1500 in Gent vervaardigd, in opdracht van de familie Nicolas I Biese en zijn vrouw Margartha Verdebroeck, is een voorbeeld van de illumineerkunst van de Gentse ateliers tegen het einde van de vijftiende, begin van de zestiende eeuw. Nauw verbonden als het is met de Gentse families van toen, getuigt het van de heiligenverering die dan in Gent ontstaat.

Het gebedenboek zal in het STAM in langdurige bruikleen worden ondergebracht. Als interessante aanvulling op de permanente collectie van het STAM, wordt het in de toekomst geïntegreerd in de zaal waar de middeleeuwse grootstad wordt gepresenteerd. Het STAM hoopt na verder onderzoek meer gegevens te vinden over de betrokken families, hun rol in het Gentse stadsleven en hun netwerken, maar ook over de Gentse miniatuurproductie die tot nu toe veel te weinig gekend is.