Derde jaar op rij 1 miljoen bezoekers in de stedelijke Gentse musea en monumenten in 2013

De stedelijke Gentse musea en monumenten telden 1 046 704 bezoekers in 2013 en blijven daarmee voor het derde jaar op rij boven het miljoen. Hiermee tonen de stedelijke musea en monumenten aan dat ze hun sterke programmatie en publiekswerking de laatste jaren steeds opnieuw waarmaken. Ze dragen daarmee actief bij tot het profiel van Gent als stad van kennis en cultuur. Ook tijdens het intensieve voorbereidingsjaar van de verzelfstandiging slaagden de 6 musea die overgaan in 2 autonome gemeentebedrijven, Kunst & Design en Erfgoed, erin om hun sterke werking verder te zetten. Ook vanuit deze autonome gemeentebedrijven zal elk museum de eigenheid qua artistieke werking en publiekswerking verder kunnen uitbouwen en de sterke kanten verder ontwikkelen.

MSK: stijgende aandacht voor de vaste collectie

In 2013 kreeg het Museum voor Schone Kunsten Gent 92 361 bezoekers over de vloer. Dat is een stijging met een kleine 8 000 bezoekers in vergelijking tot 2012. Traditioneel vormen de tijdelijke tentoonstellingen grote publiekstrekkers, met de tentoonstelling Modernisme in 2013 als uitschieter. Opvallend voor 2013 is evenwel dat het bezoekersaantal voor de vaste collectie ruim de helft uitmaakt van het totale bezoekersaantal. Het open restauratieatelier van het Lam Gods krijgt een steeds grotere bekendheid en heeft nog groeipotentieel.
Directeur Catherine De Zegher: “Hoewel 2013 door de directeurswissel een transitiejaar was voor het museum, vormen de stijgende bezoekerscijfers een stimulans voor de toekomst. De groeiende aandacht van het brede publiek voor de permanente collectie inspireert om een grotere dynamiek te brengen in deze afdelingen, en dit door regelmatig wisselende opstellingen, die op middellange termijn tot een vernieuwde collectiepresentatie zullen leiden. Daarnaast stelt het museum grote verwachtingen in de tentoonstellingen Théodore Géricault. Fragmenten van mededogen, die op 21 februari opent. Een andere tentoonstelling wordt Love Letters (winter 2014-2015), een zoektocht naar de rol van liefdesbrieven in het dagelijks leven tussen 1870-1930 en hoe zich dit vertaalde in de beeldende kunsten, fotografie, literatuur en cinema, met als hoogtepunt de intense briefwisseling tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).”

S.M.A.K.: brede internationale waardering

Terwijl er in 2012 met TRACK voor gekozen werd om op een directe wijze naar het publiek toe te gaan en het met actuele kunst te laten interageren en we 90 550 bezoekers haalden, gaf het programma van 2013 de kans om nieuwe ontdekkingen te doen met een inhoudelijk diepgaand programma. S.M.A.K haalde alles bij elkaar opgeteld 60 790 bezoekers in 2013.

Philippe Van Cauteren, artistiek directeur van S.M.A.K.: “De keuze om onder andere Joachim Koester, Koen Theys, Javier Téllez en Rachel Harrison te programmeren, kon ook op internationaal niveau op veel waardering rekenen. Voeg daarbij de inspanningen die we geleverd hebben aan de Biënnale van Venetië, met ongeveer 250 000 bezoekers voor het werk ‘Kreupelhout-Cripplewood’ van Berlinde de Bruyckere in het Paviljoen van België, en dan kunnen we terugblikken op een sterk artistiek jaar. We kijken alvast uit naar 2014, met een overzichtstentoonstelling van Berlinde de Bruyckere als grote publiekstrekker”.

Designmuseum: uitkijken naar tentoonstellingen Dyson technologie en Lightopia

Het Design Museum zette in 2013 in op tentoonstellingen met minder naamsbekendheid dan de populaire Coca-Cola tentoonstelling van 2012 en telt daardoor met 60 744 een zekere terugval van bezoekerscijfers. Ook de bijzonder goede zomer van 2013 heeft iets minder publiek naar het museum gelokt. Toeristen maken dan veelal de keuze om in de stad te kuieren en niet het museum binnen te gaan.

Directeur Katrien Laporte: “Voor 2014 kijken we uit naar de tentoonstellingen over Dyson (gekend van de stofzuigers) en een tentoonstelling over licht en design Lightopia ism Vitra, die ook in het kader van het lichtfestival in 2015 zal plaatsvinden. Het museum zal ook wisselende thematische collectiepresentaties doen in de permanente opstelling om nog meer Gentse bezoekers aan te trekken naast de vele toeristen.”

STAM: steeds meer buitenlandse toeristen

Het STAM telt 68 341 bezoekers in 2013 tegenover 69 986 in 2012. Het museum is blij het aantal buitenlandse toeristen ieder jaar te zien stijgen. In 2011 kwamen 9 768 bezoekers uit het buitenland (9,25%), in 2012 telden we 10 113 buitenlandse bezoekers (14,36%), in 2013: 13 224 (19,8%).

Directeur Christine De Weerdt: “In 2012 kregen we de museumprijs zowel van jury als publiek, en in het gastenboek en op Tripadvisor lezen we positieve tot ronduit enthousiaste reacties. Onze sterke en heldere inhoud in combinatie met onze grote publieksvriendelijkheid wordt gewaardeerd. We bouwen deze goede reputatie verder uit. Vanaf mei 2014, het begin van het toeristisch seizoen, zullen we audioguides introduceren in meerdere talen.”

MIAT: museumprijs en actieve publiekswerking zichtbaar in stijging bezoekers

Het MIAT blikt terug op een heel mooi jaar. 49 369 bezoekers, dat is het hoogste bezoekersaantal ooit, kwamen over de vloer in het Museum over Industrie, Arbeid en Textiel. Dat is een stijging van bijna vijfentwintig procent ten opzichte van 2012. Daarbovenop mocht het museum in 2013 ook de prestigieuze Museumprijs in ontvangst nemen.

Directeur Ann Van Nieuwenhuyse is bijzonder fier op deze mooie resultaten. “Er waait sinds enkele jaren een frisse wind in het museum. Sterke tijdelijke tentoonstellingen en de niet aflatende inzet van onze medewerkers om via allerhande manieren nieuw publiek en doelgroepen te bereiken, heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. We doorbreken al een tijdje de museummuren, en engageerden ons ook in 2013 in verschillende buurt- en wijkprojecten.”

Huis van Alijn: museum wordt levendige ontmoetingsplaats

Het aantal bezoekers voor de permanente en tijdelijke tentoonstellingen kende in 2013 een lichte stijging met 86 223 bezoekers in 2013 ten opzichte van 81 406 in 2012. Uit de cijfers blijkt duidelijk dat het museumprogramma met workshops, lezingen en familieactiviteiten bij tentoonstellingen door het publiek wordt gesmaakt. Ook de deelname van het Huis van Alijn aan stadsbrede culturele evenementen zoals The Big Draw, Tumult in Gent en Gentse Feesten zorgt ervoor dat het publiek de weg naar het museum weet te vinden.

Directeur Sylvie D’Haene: “We zijn opgetogen met de toenemende belangstelling voor het museum. Meer en meer slagen we erin om van het museum meer dan alleen maar een tentoonstellingsplaats te maken en te evolueren naar een levendige ontmoetingsplaats, een plaats van creatie, participatie en hedendaagse culturele erfgoedpraktijk. Samen met het STAM en het MIAT werken we aan een duurzame groei waarbij we de relatie met het publiek centraal plaatsen”.

Belfort: prachtig uitzicht op vernieuwde binnenstad

Het Belfort telde met 97 427 bezoekers 2013 opnieuw een stijging ten opzichte van 92 953 in 2012.

Directeur Historische Huizen Doreen Gaublomme: “Het Belfort blijft populair. Vanaf dit jaar zagen we op de sociale media prachtige luchtfoto’s verschijnen vanuit het Belfort met de vernieuwde binnenstad en de stadshal. Het uitzicht is dan ook nog mooier geworden.”

Gravensteen: overtreft zichzelf opnieuw als grootste publiekstrekker

Het Gravensteen blijft een topper bij de publiekstrekkers met 293 086 bezoekers in 2013 ten opzichte van 271 427 in 2012.

Directeur Historische Huizen Doreen Gaublomme: “Het toeristisch belang van het Gravensteen mag niet onderschat worden. Het pronkstuk van de Gentse binnenstad blijft tot de verbeelding spreken. Zo werd het dit jaar nog vergeleken met de burcht Winterfell uit de populaire tv-serie Game of Thrones.”

Sint-Pietersabdij: Lang leve de tv is een grote publiekstrekker

De Sint-Pietersabdij kent een lichte terugval ten aanzien van vorig jaar met 93 248 bezoekers in 2013 ten opzichte van 101 633 bezoekers in 2012. 2012 was dankzij Track een uitzonderlijk jaar met een verdubbeling van de bezoekcijfers ten opzichte van vorige jaren, het is dan ook sterk dat de Sint-Pietersabdij dit weet te continueren.

Directeur Historische Huizen Doreen Gaublomme: “In het najaar 2013 zijn we gestart met de tentoonstelling ‘Lang Leve de TV, een grote publiekstrekker met meet and greets met bekende tv-figuren. Ook in 2014 verwachten we daar nog veel van. Daarnaast zetten we in de toekomst nog meer in op fototentoonstellingen. ”

Lam Gods: iets minder bezoekers door restauratie

Volgens de cijfers die de dienst Toerisme mocht ontvangen van de heer Ludo Collin bezochten 146 346 mensen het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal. Dat is minder dan 177 877 bezoekers in 2012, maar dit kan verklaard worden door de restauratie.