Vooruit breekt uit!

 

De werken van de nieuwe fietsenparking met terras nemen een grote sprong in Vooruit. De funderingswerken en grondwerken zijn afgelopen. De opbouw is gestart en de nieuwbouw wordt aan het monumentale Feestlokaal van Vooruit gekoppeld. Vanmiddag zijn de werken gestart om een grote opening te maken in de historische zuidmuur van het Feestlokaal van Vooruit. In het jaar waarin we de 100ste  verjaardag van het gebouw vieren, breekt het uit zijn voegen − klaar voor de uitdagingen van een nieuwe eeuw! Als schepen van cultuur vind ik het belangrijk om verbouwingen, renovaties en nieuwbouw van culturele infrastructuur mee mogelijk te maken. Daarom kunnen Gentse erkende culturele organisaties die een sterke publiekswerking hebben beroep doen op renteloze leningen. De stad Gent zal aan dit project een renteloze lening toekennen van 600 000 euro.

 

 

Veilige uitwerking van de missing links voor het fietspad aan Bijgaardepark

Commissie Openbare Werken dd. 8 december 2011

Vraag van mevrouw Annelies Storms, i.v.m. de aansluiting fietspad Bijgaardepark op de Denderlaan en op de Dendermondsesteenweg

Veel buurtbewoners waren tevreden met de aanleg van het fietspad in het Bijgaardepark. Dit fietspad laat immers toe om via de Denderlaan de gevaarlijke Heirnislaan te vermijden. Bovendien geeft het via de parking van het koopcentrum ook aansluiting op de Dendermondsesteenweg. Er zijn echter nog punten die verbeterd kunnen worden: de doorsteek van de Denderlaan over de Forelstraat naar het fietspad en dan is er nog de poort van de parking van het koopcentrum die ’s avonds dicht gaat en waardoor de fietser letterlijk voor een gesloten poort staat. Over deze twee knelpunten heb ik volgende vragen. Kan de doorsteek van de Denderlaan naar het fietspad in het Bijgaardepark met rode coating worden aangeduid zodat het fietspad duidelijker over de Forelstraat doorloopt? Wat is de stand van zaken van de onderhandelingen met de eigenaar van de parking van het koopcentrum? Zal de poort van de parking ook ’s avonds open blijven zodat het fietspad van het Bijgaardepark niet eindigt op de parking

Schepen Martine De Regge antwoordt dat er kan voor gezorgd worden dat de oversteek van de fietsers van de Denderlaan naar het fietspad aan het Malmarpark wordt geaccentueerd op het wegdek van de Forelstraat. Hiervoor zullen we met behulp van rode coating een vierkant aanbrengen dat automobilisten attent maakt op deze oversteek voor fietsers. Men opteert er immers voor om géén rode coating aanbrengen over de volledige breedte van het wegdek ter hoogte van deze oversteek om fietsers niet de indruk te geven dat zij voorrang hebben.   Tevens zal men extra signalisatie aanbrengen voor zowel de fietsers als voor automobilisten. Voor fietsers zal men duidelijker aangeven dat zij dienen te stoppen en voorrang te verlenen aan weggebruikers van de Forelstraat. Voor auto’s en ander verkeer in de Forelstraat zal via signalisatie deze oversteek voor fietsers extra geduid worden.

Betreft de doorgang voor fietsers ’s avonds langs de parking zijn de onderhandelingen nog lopende om een deel openbare weg te realiseren over de parking van het koopcentrum. Dit als toegang tot de nieuwe ontwikkeling Bijgaardepark en aansluiting op het fietspad Dendermondsesteenweg.

Mevrouw Storms heeft begrip dat er geen doorlopende coating wordt aangebracht. Dit kan inderdaad een verkeerde indruk geven. Als er toch één wordt aangebracht eventueel aan denken om stukje in forelstraat het fietspad in coating te leggen. In de toekomststraat is dit reeds het geval. Een suggestiestrook in Forelstraat zou goed zijn. Ze wil dit graag laten onderzoeken.

Het raadslid was recent getuige van een discussie van een bewoner met de parkeerwachter die werkt in opdracht van scala. De mensen die naar scala komen kunnen zich daar parkeren maar moeten 3 euro betalen. Zij doen dit niet en gaan zich parkeren op de gratis parkeerplaatsen in de omringende straten. Resultaat is dat de bewoners in hun eigen straat geen parkeerplaats meer hebben en zich dus op de parking moeten gaan zetten en 3 euro moeten betalen. Dit zorgt voor wrevel bij de buurtbewoners.